Εμφανίζονται οι 26 - 30 από 29637
29759 Η ιταλική ζωγραφική
Τίτλος: Η ιταλική ζωγραφική : του δέκατου τετάρτου και δέκατου πέμπτου αιώνα: η αναγέννηση στην Ιταλία / Χρυσάνθου Χρήστου . μέρος Α'
Δημοσίευση: Θεσσαλονίκη , 1970
Αντίτυπα: 2-017630 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Νικολάου Θ. Σωτηρίου
29758 Kleinplastik Grafik
Τίτλος: Kleinplastik Grafik
Αντίτυπα: 2-017629 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Νικολάου Θ. Σωτηρίου
29757 Ο ουρανός ενδόν
Τίτλος: Ο ουρανός ενδόν
Αντίτυπα: 2-017628 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Νικολάου Θ. Σωτηρίου
29756 Σιωνισμός
Τίτλος: Σιωνισμός : από τον Μωυσή στον Λένιν / Dietrich Eckart
Αντίτυπα: 2-017627 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Νικολάου Θ. Σωτηρίου
29755 Στοιχειώδης θεωρία εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής
Τίτλος: Στοιχειώδης θεωρία εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής / Αποστόλου Λ. Βαλληνδρά
Δημοσίευση: Αθήναι , 1969
Αντίτυπα: 2-017626 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Νικολάου Θ. Σωτηρίου