Εμφανίζονται οι 46 - 50 από 31742
31844 Εσθήρ
Τίτλος: Εσθήρ / Νικ. Λάνδρου
Δημοσίευση: Αθήναι : Εκδόσεις " Ο Λόγος"
Αντίτυπα: 2-019862 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη
31843 La Divina Liturgia
Τίτλος: La Divina Liturgia
Αντίτυπα: 2-019861 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη
31842 Netherlands
Τίτλος: Netherlands / Ryan Ver Berkmoes, Jeremy Gray
Δημοσίευση: Melbourne, Oakland, London, Paris : Lonely Planet Publications
Αντίτυπα: 2-019860 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη
31841 Βιβλιογραφικόν Δελτίον
Τίτλος: Βιβλιογραφικόν Δελτίον : ανάτυπο εκ της "Κληρονομιάς" τόμος 20, τεύχη Α΄- Β΄, 1988
Δημοσίευση: Θεσσαλονίκη , 1992
Αντίτυπα: 2-019859 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη
31840 Όσιος Ιωάννης ο θεριστής
Τίτλος: Όσιος Ιωάννης ο θεριστής : Από το στύλο της Καλαβρίας
Δημοσίευση: Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις "Το Άγιον Όρος" , 1990
Αντίτυπα: 2-019858 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη