Εμφανίζονται οι 21 - 25 από 29637
29764 Το Βυζάντιον στον Ζ' αιώνα
Τίτλος: Το Βυζάντιον στον Ζ' αιώνα / Ανδρέου Ν. Στράτου ; πρόλογος: Δ. Α. Ζακυνθηνού . τόμος Α΄
Δημοσίευση: Αθήναι : Βιβλιοπωλείον της "Εστίας" - Ι. Δ. Κολλάρου , 1965
Αντίτυπα: 2-017635 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Νικολάου Θ. Σωτηρίου
29763 Ρωμαίοι ή Ρωμηοί Πατέρες της Εκκλησίας
Τίτλος: Ρωμαίοι ή Ρωμηοί Πατέρες της Εκκλησίας = το νόημα της υγείας και της νόσου / π. Φιλόθεος Φάρος . τόμος πρώτος
Δημοσίευση: Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Π. Πουρναρά , 1991
Αντίτυπα: 2-017634 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Νικολάου Θ. Σωτηρίου
29762 Βάδιζε υγιαίνων
Τίτλος: Βάδιζε υγιαίνων = το νόημα της υγείας και της νόσου / π. Φιλόθεος Φάρος
Έκδοση: δεύτερη έκδοση
Δημοσίευση: Αθήνα : Εκδόσεις Καστανιώτη , 1997
Αντίτυπα: 2-017633 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Νικολάου Θ. Σωτηρίου
29761 Ο κοινωνισμός του χριστιανισμού
Τίτλος: Ο κοινωνισμός του χριστιανισμού / Πέτρος Στ. Μεχτίδης
Έκδοση: Β΄έκδοσις, βελτιωμένη και επηυξημένη
Δημοσίευση: Εν Αθήναις : Εκδόσεις Ελληνικής Χριστοπολιτείας , 1968
Αντίτυπα: 2-017632 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Νικολάου Θ. Σωτηρίου
29760 Παράλια της Μικράς Ασίας
Τίτλος: Παράλια της Μικράς Ασίας : Ελλήνων μνήμες / Πέτρος Στ. Μεχτίδης
Δημοσίευση: Αθήνα : Έφεσος Εκδόσεις
Αντίτυπα: 2-017631 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Νικολάου Θ. Σωτηρίου