Εμφανίζονται οι 21 - 25 από 31742
31869 Buisson Ardent
Τίτλος: Buisson Ardent : 28
Αντίτυπα: 2-019895 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15
31868 La tradition et les traditions
Τίτλος: La tradition et les traditions : essai historique / Y. M.-J. Congar, O.P.
Δημοσίευση: Paris : Artheme Fayard , 1960
Αντίτυπα: 2-019894 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15
31867 La tradition et les traditions
Τίτλος: La tradition et les traditions : essai theologique / Y. M.-J. Congar, O.P.
Δημοσίευση: Paris : Artheme Fayard , 1963
Αντίτυπα: 2-019893 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15
31866 Sur l'Islam
Τίτλος: Sur l'Islam / Remi Brague
Δημοσίευση: Paris : Gallimard , 2023
Αντίτυπα: 2-019892 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15
31865 La critique et la conviction
Τίτλος: La critique et la conviction : entretien avec François Azouvi et Marc de Launay / Paul Ricoeur
Δημοσίευση: Paris : Calmann-Lévy , 1995
Αντίτυπα: 2-019891 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15