Εμφανίζονται οι 16 - 20 από 29637
29769 Σχολική αποτυχία
Τίτλος: Σχολική αποτυχία : συμβολή στην ψυχολογία της μάθησης / Θεόφραστου Γέρου
Δημοσίευση: Αθήνα : Κέδρος , 1976
Αντίτυπα: 2-017640 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Νικολάου Θ. Σωτηρίου
29768 Αντί-δημοκρατική εκπαίδευση
Τίτλος: Λαογραφικά μελετήματα / Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος
Δημοσίευση: Αθήνα : Εκδόσεις Νέα Σύνορα
Αντίτυπα: 2-017639 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Νικολάου Θ. Σωτηρίου
29767 Λαογραφικά μελετήματα
Τίτλος: Λαογραφικά μελετήματα / Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος
Δημοσίευση: Αθήνα : Εκδόσεις Νέα Σύνορα
Αντίτυπα: 2-017638 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Νικολάου Θ. Σωτηρίου
29766 Όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλίμος
Τίτλος: Όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλίμος
Αντίτυπα: 2-017637 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Νικολάου Θ. Σωτηρίου
29765 Πελεκάνοι ερημικοί
Τίτλος: Πελεκάνοι ερημικοί : ξενάγησι στο Γεροντικόν / Στέλιου Ράμφου
Δημοσίευση: Αθήναι : Εκδόσεις Αρμός , 1994
Αντίτυπα: 2-017636 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Νικολάου Θ. Σωτηρίου