Εμφανίζονται οι 1 - 5 από 31573
31720 Ελληνική μυθολογία και τελετουργία
Τίτλος: Ελληνική μυθολογία και τελετουργία : δομή και ιστορία / Walter Burkert ; μετάφραση: Ηλέκτρα Ανδρεάδη
Δημοσίευση: Αθήνα : Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης : 1993
Αντίτυπα: 2-019735 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη
31719 Icona, pittore e arte al concilio niceno II
Τίτλος: Icona, pittore e arte al concilio niceno II / Fernanda de Maffei
Δημοσίευση: Roma : Bulzoni Editore
Αντίτυπα: 2-019734 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη
31718 «Πρόοδος» και «συντήρηση» στο πεδίο της εκκλησιαστικής και θρησκευτικής ζωγραφικής
Τίτλος: «Πρόοδος» και «συντήρηση» στο πεδίο της εκκλησιαστικής και θρησκευτικής ζωγραφικής : η περίπτωση του 18ου αιώνα / Δημήτρης Δ. Τριανταφυλλόπουλος
Δημοσίευση: Αθήνα : Ιδρυμα Γουλανδρή - Χορν : 1993
Αντίτυπα: 2-019733 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη
31717 Από τους εικονογραφικούς οδηγούς στα σχέδια εργασίας των μεταβυζαντινών ζωγράφων
Τίτλος: Από τους εικονογραφικούς οδηγούς στα σχέδια εργασίας των μεταβυζαντινών ζωγράφων : το τεχνολογικό υπόβαθρο της βυζαντινής εικονογραφίας / Μαρία Βασιλάκη
Δημοσίευση: Αθήνα : Ιδρυμα Γουλανδρή - Χορν : 1995
Αντίτυπα: 2-019732 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη
31716 Σλαβικές εγκαταστάσεις στη Μεσαιωνική Ελλάδα
Τίτλος: Σλαβικές εγκαταστάσεις στη Μεσαιωνική Ελλάδα : γενική ανασκόπηση / Μαρία Νυσταζοπούλου - Πελεκίδου
Έκδοση: πρώτη ανατύπωση
Δημοσίευση: Αθήνα : Ιδρυμα Γουλανδρή - Χορν : 1995
Αντίτυπα: 2-019731 | ΑΘΣ | Δανείζεται ΝΑΙ | Ημέρες 15 | Δωρεά Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη