Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα για το βιβλίο
0
0
0
s2sdefault
Εξώφυλλο Βιβλίου

Ο Παναγιώτης Τρεμπέλας (1886-1977) κατέχει αναμφίβολα μία ξεχωριστή θέση στην ιστορία της ελληνικής θεολογίας του 20οϋ αιώνα, έστω και αν η προσφορά του δεν έχει ικανοποιητικά μελετηθεί και άποτιμηθεί μέχρι σήμερα. Παρά τις ενστάσεις για την ερμηνευτική πρωτοτυπία του η την προσφορά του στην ύπαρξιακή έπικαιροποίηση της εκκλησιαστικής πίστης, είναι αναμφισβή¬τητος ο κεντρικός ρόλος που διαδραμάτισε στο θεολογικό και εκκλησιαστικό προσκήνιο για πολλές δεκαετίες. Πολυγραφότατος, συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη έπιμέρους κλάδων και όψεων της θεολογικής έπιστήμης στην Ελλάδα (αρκεί να άναφερθεί κανείς, λ.χ., στις πρωτοποριακές λειτουργικές του μελέτες), κηρύττοντας ταυτόχρονα με πάθος το Εύαγγέλιο και γνωρίζοντας την αναγνώριση εκ μέρους της εκκλησιαστικής ήγεσίας. Όπως κάθε προσωπικότητα που δεσπόζει στον χώρο της, δεν μπόρεσε να άποφύγει την οξεία κριτική για το έ'ργο του ήδη κατά την διάρκεια της ζωής του, ενώ η πλούσια θεολογική και ειδικά συγγραφική του κληρονομιά δεν φαίνεται να άσκησε την έπίδραση που θα άναμενόταν στους μεταγενέστερους, η μάλλον, στην πραγματικότητα, δεν βρήκε μιμητές και συνεχιστές.


Η έρμηνευτική μεθοδολογία και μεταφραστική εργασία του Τρεμπέλα σε σχέση με τα βιβλικά κείμενα και τους Πατέρες, η συμβολή του στην λει¬τουργική αναγέννηση, η απολογητική και η πολεμική του προς διάφορες θύραθεν ιδεολογίες, η συμμετοχή του στις διαχριστιανικές σχέσεις και τους οικουμενικούς διαλόγους, η σημασία της Δογματικής του και η συμβολή του στην αναγέννηση του κατηχητικού έργου της Εκκλησίας, είναι ορισμένα από τα ερωτήματα που θίγονται στα κείμενα των Ν. Άσπρούλη, Αθ. Κοτταδάκη, Ι. Καραβιδόπουλου, Χρ. Καρακόλη, Στ. Ζουμπουλάκη, π. Αντ. Πινακούλα, Παναγ. Καλαϊτζίδη, π. Δημ. Τζέρπου, Γ. Βλαντή, π. Δημ. Μπαθρέλλου, Παντ. Καλαϊτζίδη, Γ. Γαλίτη, π. Ευ. Γκανά και Στ. Μποζοβίτη, τα οποία άποτέλεσαν τις εισηγήσεις και παρεμβάσεις σε Συνέδριο που έλαβε χώρα στην Αθήνα, στις 19 Μαρτίου 2011, με τίτλο «Παναγιώτης Τρεμπέλας: Μεταξύ παράδοσης και ανανέωσης, μεταξύ έπιστήμης και ιεραποστολής».

Διαβάστε το βιβλίο

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε μέρος του βιβλίου (περιεχόμενα, εισαγωγή, επιλεγμένα κεφάλαια)
Κατεβάστε εδώ

Αγοράστε το βιβλίο

Πατώντας στο παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να αγοράσετε το βιβλίο από την Εκδοτική Δημητριάδος
Αγοράστε